Bitcoin grynųjų pinigų operacijos. Grynųjų pinigų operacijos - Šiaulių bankas

Grynųjų pinigų operacijos

Banko darbo dieną pateikta įmoka bus įvykdyta įmokos pateikimo dieną, o Banko darbo dieną po 16 val.

bitcoin grynųjų pinigų operacijos

Įmoka pateikta Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, jei ji dar neišsiųstas iš Banko, gali būti atšaukta iki artimiausios Banko darbo dienos val.

Įmoka pateikta Banko darbo dieną iki val.

bitcoin grynųjų pinigų operacijos

Diena — Banko darbo dienų skaičius, per kurį įmoka bus įvykdyta. Banko darbo diena: - įmokoms Banko viduje — kiekviena kalendorinė diena; - įmokoms į Lietuvoje registruotus bankus — diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis, sausio 1 d.

bitcoin grynųjų pinigų operacijos

Mokestis imamas tiek gavus kliento patvirtinimą, tiek jo negavus. Jei lėšos įskaitytos į gavėjo sąskaitą arba kredito pervedimas išsiųstas iš Banko, tai lėšos mokėtojui gali būti grąžintos tik sutikus lėšų gavėjui. Bankas nustato kiekvienoje klientų aptarnavimo vietoje sumas, nuo kurių privaloma užsakyti grynuosius pinigus ir laikotarpį.

bitcoin grynųjų pinigų operacijos

Paskolos Verslo paskolos Paskola investicinė paskola, paskola apyvartiniam kapitalui, overdraftas kreditas banko sąskaitojekredito linija, garantijų limitas bei kitos paskolos verslo klientams, išskyrus žemiau nurodytas paskolas bei tas paskolas, kurioms yra patvirtinti atskiri įkainiai. Galutinį mokesčių dydį konkrečiu atveju nustato kompetentingas Paskolų komitetas arba asmenys, turintys atitinkamą individualią kompetenciją. Šie įkainiai taip pat taikomi ir suteikiant paskolas fiziniams asmenims, jei tokios paskolos suteikiamos verslo finansavimo tikslais.

bitcoin grynųjų pinigų operacijos

Vertybiniai popieriai Investicinių fondų vienetų prekyba ir saugojimas bitcoin grynųjų pinigų operacijos.

Taip pat žiūrėkite