42 kriptovaliuta. Naujienos pagal temą

42 kriptovaliuta

The emergence and popularity of the cryptocurrency has caused a great deal of controversy in the scientific community over market development opportunities, further use of virtual money, and its integration into traditional accounting systems. The global financial market 42 kriptovaliuta many opportunities to use electronic and virtual money for various types of transactions, and the question of how to record cryptocurrency and related transactions in accounting remains relevant.

42 kriptovaliuta

Bitkoino pagrindinė moneta aim of the research is to 42 kriptovaliuta the alternatives of cryptocurrency accounting. For the research methods of scientific literature analysis, comparison, interpretation, information systematization, generalization were used.

Although various authors, national and international accounting standards regulators provide their insights and recommendations on cryptocurrency accounting, a unified system has not been formed yet. Currently are analysed such alternatives of cryptocurrency accounting as financial asset, intangible asset or inventory.

Keywords: cryptocurrency, accounting, alternatives of cryptocurrency accounting. Published by Vilnius University Press This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licencewhich permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Tačiau atsirandant naujoms priemonėms ypač apskaitos srityje, reikia laiku įvertinti pasikeitimus bei pritaikyti teisinę bazę jų naudojimui.

Kriptovaliutos naudojimo pobūdžio ir galimybių klausimas yra vis dar aktyviai mokslininkų 42 kriptovaliuta ekspertų svarstomas.

42 kriptovaliuta

Nors daugumoje šalių šios valiutos sąvoka nėra aiškiai apibrėžta. Be to, vis dar yra abejonių klasifikuojant elektroninius ir virtualiuosius pinigus: jei elektroninių pinigų 42 kriptovaliuta apibrėžta bei naudojama, tai virtualių pinigų sąvokos dar nėra išgrynintos. Kadangi pasaulinė finansų rinka sukuria daugybę galimybių panaudoti elektroninius ir virtualius pinigus įvairių rūšių operacijoms atlikti, klausimas kaip apskaitoje atspindėti kriptovaliutą ir su ja susijusias operacijas išlieka aktualus.

Mokslinėje literatūroje kriptovaliutos esmę, sąvoką, reguliavimą nagrinėjo R. StunžinasCassidy ir kiti ir kiti autoriai. Kriptovaliutos privalumus ir trūkumus analizavo A. LuzginaV. Rozin, L. Golubkova A. Subačius, R. Subačienė bN. Pantielieieva ir kitiT.

Bitkoino kaina šoko į rekordines aukštumas | kompirsveikata.lt

Tarasova ir kiti Kuo Chuen, L. Pak Nian,A. Subačienė a nagrinėjo įvairias virtualios valiutos formas, kriptovaliutos atsiradimo veiksnius ir įsigijimo būdus. Rauchs, A. Blandin ir kiti išskyrė pagrindinius kriptovaliutos pramonės segmentus ir jų augimą, S. AmmousA. Jumde, B. Brukhanskyj, I. SpilnykN.

Bitcoin prekybai svetainė, Dienos prekybos mit bitcoins

Pantielieieva ir kiti kriptovaliutų apskaitos reglamentavimo poreikį ir problematiką, S. FullerA. Markelevich siūlė blokų grandinės principą taikyti apskaitos sistemoje. Įvairūs autoriai nagrinėjo įvairius kriptovaliutų aspektus. Ir nors Lietuvoje Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba yra paskelbusi Kriptovaliutos ir žetonų apskaitos rekomendacijastikslinga išanalizuoti įvairius kriptovaliutos apskaitos aspektus bei įvertinti kriptovaliutos apskaitos alternatyvas.

Tyrimo tikslas 42 kriptovaliuta įvertinti kriptovaliutos apskaitos alternatyvas. Tyrimo objektas — kriptovaliutos apskaitos alternatyvos.

42 kriptovaliuta

Tyrimo metodai. Renkant informaciją ir apdorojant duomenis buvo naudojami mokslinės literatūros analizės, palyginimo, interpretavimo, informacijos 42 kriptovaliuta ir apibendrinimo tyrimo metodai. Kriptovaliutosvieta kriptografinio turto klasifikacinėje sistemoje Atsiradus kriptovaliutai iškilo daug klausimų dėl jos įteisinimo, apmokestinimo, gautų pajamų ir patirtų išlaidų, sąnaudų operacijų registravimų apskaitoje.

Nei nacionaliniai, nei tarptautiniai apskaitos standartai atskirai kriptovaliutos apskaitos nereglamentuoja. Ir nors yra išleistos kriptovaliutos ir žetonų apskaitos rekomendacijos Lietuvoje bei didžiojo ketverto tarptautinių audito, apskaitos bei konsultacines paslaugas teikiančių įmonių šios valiutos apskaitos, TFAS aiškinimo komiteto įžvalgos bei rekomendacijos, tačiau ir šios įžvalgos numato, jog apskaitant kriptovaliutą, pirmiausia reikėtų vadovautis turto apskaitai keliamais reikalavimais.

Kriptografinio turto klasifikavimui apskaitos tikslais reikėtų atsižvelgti į tokias charakteristikas, kaip pirminis kriptografinio turto tikslas bei kokia yra kriptografinio turto jam būdinga vertė Cryptographic assets Kriptografinio turto klasifikavimas pateiktas 1 paveiksle. Kripto turto klasifikavimas Šaltinis: sudaryta autorių remiantis R.

Spilnyk, ; Cryptographic assets Spilnyk, kriptografinį turtą 42 kriptovaliuta, kaip žetonus ar monetas, išskirdami, monetas, kaip terminą 42 kriptovaliuta su kriptografiniu turtu, kuris naudojamas, kaip mainų priemonė, o terminą žetonas 42 kriptovaliuta su turtu, kuris suteikia jo turėtojui papildomą funkcionalumą.

Nuorodos kopijavimas

Autoriai išskiria kriptovaliutą, kaip geriausia žinomą kriptografinio turto rūšį. Tokia valiuta funkcionuoja, kaip mainų priemonė, nepriklausomai nuo centrinio banko, neturi 42 kriptovaliuta būdingos vertės, kuri priklauso nuo jos pasiūlos ir paklausos Cryptographic assets Europos centrinis bankas virtualią valiutą apibrėžia, kaip skaitmeninę vertę, kuri neišleista centrinio banko, kredito ar e-pinigų institucijos, ir kuri tam tikrais atvejais gali būti naudojama, kaip pinigų alternatyva.

Šių žetonų vertė nustatoma pagal jais atspindimo turto vertę Cryptographic assets Naudojimo žetonai suteikia jų savininkui galimybę naudotis prekėmis ir paslaugomis, kurios prieinamos tik šių žetonų leidėjo tinkle Kriptovaliutos ir žetonų Naudojimo žetonais galima mainytis, nors jie išleisti ne kaip mainų priemonė. Tokių 42 kriptovaliuta vertė nustatoma pagal jų platintojo teikiamų paslaugų ar produktų paklausą Cryptographic assets Naudojimo žetonai yra išankstinio apmokėjimo už prekes ar paslaugas priemonė Brukhanskyj, Spilnyk, Vertybinių popierių žetonai yra skaitmeniniai žetonai, paremti: blockchain: technologija, kurie savo prigimtimi yra panašūs į tradicinius vertybinius popierius.

Tokių žetonų vertė priklauso nuo įmonės sėkmės, nes jų turėtojui priklauso įmonės ateinančių laikotarpių pelno dalis, galimybė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą Cryptographic assets Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos toliau AATVNVT rekomendacijose vertybinių popierių žetonai apibrėžiami plačiau, kaip žetonai, kurie suteikia teisę už juos iš žetonų leidėjo pirkti brangiuosius metalus, gauti iš anksto numatytą finansinę naudą, numatant, kad tokių žetonų leidėjai gali būti įsipareigoję juos keisti į brangiuosius metalus ar kaip jų vertės garantiją įkeisti nekilnojamąjį turtą Kriptovaliutos ir žetonų Equity Tokens rūšis Kriptovaliutos ir žetonų Mokėjimo žetonai angl.

Payment Tokenstai žetonai, kurie skirti tik atsiskaitymams tarp jų savininkų juos 42 kriptovaliuta bendrovės sukurtos bendruomenės viduje. Tokie žetonai gali būti naudojami, kaip kriptovaliutos monetos ir jų vertė dažnai priklauso nuo pasitikėjimo juos išleidusia bendrove Kriptovaliutos ir žetonų Hibridinis kriptografinis turtas atspindi dviejų ar daugiau kriptografinio turto rūšių elementų.

Todėl ši turto rūšis turėtų būti toliau nagrinėjama Brukhanskyj, Spilnyk, Didžiojo ketverto įmonė EY kripto turtą klasifikuoja pagal jo turėtojo priskirtą paskirtį bei galimas taikyti 42 kriptovaliuta alternatyvas: pinigai ir pinigų ekvivalentai; finansiniai instrumentai; atsargos, išankstiniai apmokėjimai; nematerialusis 42 kriptovaliuta Accounting by holders Sokolenko ir kitidetaliau neatskleisdami rūšių išskyrimo kriterijų, išskiria 42 kriptovaliuta pagrindinius virtualios valiutos tipus: konvertuojama ir nekonvertuojama, nurodydami, jog nekonvertuojama kriptovaliuta yra centralizuota, o konvertuojama — dar skirstoma į centralizuotą ir necentralizuotą.

Taigi, nors ir ryškėja kriptografinio turto klasifikavimo prielaidos, vis dar nėra susiformavusi vieninga nuomonė, kas ateityje galėtų sąlygoti tolimesnes šio aspekto tyrimo kryptis.

3. Kriptovaliutos kaip nematerialiojo turto vertinimas

Vertinant kriptovaliutos apskaitos alternatyvas, tikslinga išnagrinėti jos paskirties vertinimo galimybes. Tokiu būdu galima išgryninti kiekvienos kriptovaliutos turėjimo pagrindą. Visi elektroninėje erdvėje vykdomi sandoriai, kol nėra kriptovaliutos teisinio reglamentavimo, gali būti registruojami pagal jų ekonominę prasmę.

Remiantis C. Raiborn, M. SivitanidesB.

LRT - Ar naudotumėtės „Facebook“ kriptovaliuta? | Facebook

Tan, K. Low tyrimais, galima teigti, kad tikslus kriptovaliutos atspindėjimas skiriasi priklausomai nuo atskaitingų subjektų ir priklauso nuo jų tikrojo verslo modelio bei pagrindinio sandorio ekonominės esmės. Norint nustatyti, kokiu būdu vertinti ir atspindėti apskaitoje kriptovaliutą, reikėtų atsižvelgti ir į jos naudojimo pobūdį.

Kriptovaliutos kaip finansinio turto bei finansinio instrumento vertinimas Vertinant kriptovaliutos apskaitos alternatyvas, pirmiausia ji asocijuojasi su mainų priemone, t.

42 kriptovaliuta

Tačiau reikėtų įvertinti, ar kriptovaliuta galėtų būti laikoma pinigais ar valiuta, bei atsižvelgti į specifinių apskaitos politikos aspektų tokiam turtui poreikį, jų įgyvendinimo, šių aspektų nuoseklaus taikymo toms pačioms operacijoms bei jų atskleidimo svarbą bei įgyvendinimo galimybes. Kriptovaliutos nepastovumas yra papildoma kliūtis apskaitai. Sokolenko ir kiti siūlo litecoin steam finansinei 42 kriptovaliuta taikyti užsienio valiutos principus.

Fomina ir kiti daro išvadą, jog kritovaliuta negali būti apskaitoma, kaip pinigai. Didžiosios didžiojo ketverto įmonės EY bei PWC pateikė nuomonę, jog kriptovaliuta kaip ir bet koks kitas kriptografinis turtas negalėtų būti laikomas pinigais ar pinigų ekvivalentais. Nebent ateityje pasiektų tokį pripažinimo ir stabilumo lygį, kad atitiktų pinigų charakteristikas. Todėl bent jau kol kas kriptovaliuta, remiantis TFAS, negali būti laikoma pinigais ar valiuta Accounting by holders AATVNVT nuomone, kriptovaliuta gali būti naudojama, kaip atsiskaitymo priemonė, kuria galima atsiskaityti už suteikiamas paslaugas, iškeisti parduoti į įprastą valiutą FIAT pinigus ar laikyti parduoti tikintis jos vertės padidėjimo.

42 kriptovaliuta

Kriptovaliutos monetos gali turėti 42 kriptovaliuta pinigų ekvivalentų požymių, kadangi jie, panašiai kaip likvidžios investicijos ar kitas finansinis turtas, gali būti greitai iškeičiami į žinomas pinigų sumas. Vienintelė kliūtis jas pripažinti pinigų ekvivalentais yra reikšminga jų vertės pasikeitimo rizika, kadangi šiuo metu dažnai įvyksta didelių kriptovaliutos vertės pokyčių palyginti su įprastų valiutų verte.

KRIPTOVALIUTOS

Tačiau galima teigti, kad sumažėjus vertės pasikeitimo rizikai ši virtualios valiutos rūšis galėtų būti prilyginama ir pinigų ekvivalentams, 42 kriptovaliuta būtų galima ją greitai, be didelių papildomų kaštų perleisti rinkoje. Kanados profesionalių apskaitininkų asociacija taip pat pateikia nuomonę, jog kriptovaliuta negalėtų būti apskaitoma, kaip pinigai ar pinigų ekvivalentai An introduction to Todėl kriptovaliuta, nors ir turi atsiskaitymo priemonių požymių, kol kas negalėtų būti apskaitoma, kaip pinigai ar 42 kriptovaliuta ekvivalentai.

Taip pat diskutuotina dėl kriptovaliutos priskyrimui kitam finansiniam turtui. Pagrindinis finansinio turto požymis yra tas, kad finansinio turto savininkas turi teisę gauti grynųjų pinigų ar kitą finansinį turtą iš kitos organizacijos, arba keistis finansiniu turtu ar finansiniais įsipareigojimais su kita organizacija kriptovaliutos turėtojui palankiomis sąlygomis. PWC atkreipia dėmesį, jog kriptovaliuta paprastai neturi tokios sutartinės teisės.

Be to, kriptovaliuta nesuteikia jos turėtojui subjekto grynosios turto dalies, todėl kriptovaliuta neatitinka finansinio turto kito nei pinigai ir pinigų ekvivalentai apibūdinimo Cryptographic assets EY nuomone, nors kriptovaliutos vertė gali koreliuoti su platformos, kurioje ji naudojama populiarumu, tačiau geriausia kriptovaliutos programa savaime neatspindi tokios platformos grynojo turto dalies sutartinės teisės.

Menamoms vilniečių investicijoms į kriptovaliutas dirigavo sukčiai – pasipildė kišenes

Tačiau kriptovaliuta galėtų padidės dogecoin kaip nuosavybės vertybinių popierių instrumentas, jei ji išreikštų konkretaus ūkio subjekto sutartinę grynojo turto dalies teisę. Taigi, įvertinus sutartinę teisę pirkti ar parduoti kriptovaliutą, jos mainų į pinigus galimybes, susitarimo atitikimą finansinio turto apskaitos standartų reikalavimus, toks kripto turtas galėtų būti apskaitomas, kaip išvestinės finansinės priemonės Accounting by holders Tokiai pozicijai pritaria Kanados profesionalių apskaitininkų asociacija, pateikdama nuomonę, jog tam tikri susitarimai dėl kriptovaliutos pirkimo ar pardavimo ateityje ar kiti susitarimai, paremti atsiskaitymu realiais pinigais bei atitinkama kriptovaliuta gali atitikti išvestinių finansinių priemonių apibūdinimą, kurioms taikomi finansinių priemonių apskaitos principai An introduction to AATVNVT nuomone, kriptovaliuta, kaip atsiskaitymo priemonė negali būti priskirta prie nepiniginio turto, nes iš esmės turi visas piniginiam turtui būdingas savybes.

Kriptovaliuta, kuri naudojama, kaip atsiskaitymo priemonė turėtų būti priskirta finansiniam turtui pagal ąjį VASkuris įvertinamas tikrąją verte, tikrosios vertės pokytį pateikiant pelno nuostolių ataskaitoje. Nesant galimybės patikimai nustatyti kriptovaliutos tikrąją vertę, ji turėtų būti registruojama 42 kriptovaliuta savikaina atėmus vertės sumažėjimą Kriptovaliutos ir TFAS interpretacijų komitetas apibrėžė kriptovaliutą, kaip kripto turto rūšį, tačiau nelaiko kriptovaliutos finansiniu turtu, o numato kripto valiutai taikyti 2-ąjį TAS Atsargos arba ąjį TAS Nematerialusis turtas Holdings of crytocurrencies, 42 kriptovaliuta ir kiti pateikia nuomonę, jog kriptovaliuta negalėtų būti apskaitoma, kaip finansiniai instrumentai pagal 9-ąjį TFAStodėl kad sutartiniai ryšiai tarp tų, kurie perka ir blockchain btc kriptovaliutą, negalėtų būti nustatyti.

Kriptovaliutos kaip nematerialiojo turto vertinimas Vertinant kriptovaliutos atitikimą nematerialiajam turtui, tikėtina, jog kriptovaliuta atitiks nematerialaus turto apibrėžimą, kadangi: 1 tai yra ūkio subjekto kontroliuojamasis išteklius ūkio subjektas turi teisę gauti ekonominę naudą, kurią turtas 42 kriptovaliuta, ir apriboti kitų asmenų prieigą prie šių išmokų dėl praeities įvykių ir iš kurių ateityje bus teikiama ekonominė nauda; tikimasi, kad ūkio subjektas gaus naudos; 2 jis gali būti identifikuojamas, nes jis gali būti parduodamas, keičiamasi ar perduodamas atskirai; 3 tai nėra pinigai ar nepiniginis turtas; 4 kriptovaliuta neturi fizinės formos.

Cryptographic assets Nėra tikslių nuorodų, ar kriptovaliuta kaip neturintis materialiosios išraiškos turtas nėra priskirtina nematerialiajam turtui. Todėl daugelis kriptovaliutos rūšių atitinka šį apibrėžimą An introduction to TFAS interpretacijų komitetas traktuoja kriptovaliutą, kaip nematerialųjį turtą, atsižvelgiant į tai, kad ji gali būti atskirta nuo jos turėtojo ir parduota ar perduota bei ji neduoda jos turėtojui teisės gauti fiksuotą ar apibrėžiamą valiutos vienetų skaičių Accounting by holders Kriptovaliuta, kaip nematerialusis turtas, pirminio pripažinimo metu turėtų būti įvertinta įsigijimo savikaina, paskesnio vertinimo metu apskaitoma įsigijimo savikaina taikant įsigijimo savikainos būdą ar tikrąją verte taikant perkainotos vertės būdą, jei tikrosios vertės nustatymui būtų aktyvi rinkaįvertinus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą.

Daugeliu atveju kriptovaliutai amortizacija nebūtų skaičiuojama Cryptographic assets Šiame apibrėžime akcentuojama, kad toks turtas turi būti nepiniginis. Tačiau pažymėtina, kad net priskyrus tokį turtą nematerialiajam, jo apskaita taikant nematerialiajam turtui 42 kriptovaliuta įsigijimo savikainos, kuri amortizuojama per naudingo tarnavimo laiką, būdą, iškreiptų įmonės finansinę būklę; tokiam turtui nebūtų įmanoma nustatyti konkretaus naudingo tarnavimo laiko, 42 kriptovaliuta apskaitant tokį bitcoin kredito linija įsigijimo savikaina, kai jo vertė ženkliai keičiasi kiekvieną dieną, finansiniai rezultatai neatspindėtų tikrų ir teisingų įmonės veiklos rodiklių Kriptovaliutos ir Be to, vargu, ar įmanoma nustatyti kokį nors parametrą, pagal kurį įmonė naudos ir galės naudoti kriptovaliutą kaip nematerialųjį turtą ir žinoma, kriptovaliuta negali būti naudojama kaip programinė 42 kriptovaliuta, patentai ar licencijos, taip pat prekės ženklas, klientų sąrašas 42 kriptovaliuta kt.

Tan, Low, Fomina ir kiti taip pat nemano, jog kriptovaliuta galėtų pilnai atitikti nematerialųjį turtą pagal ąjį TAS. Priklausomai nuo kriptovaliutos paskirties, ji gali būti apskaitoma, kaip nematerialusis turtas.

Tačiau AATVNVT nuomone, kriptovaliuta, kaip neturintis materialiosios išraiškos turtas, negali būti vertinama kaip nematerialusis turtas, nes pagal savo apibrėžimą turi visas piniginiam turtui būdingas savybes, kas prieštarauja nematerialiojo turto apibūdinimui. Pirminei kriptovaliutos funkcijai — veikti, kaip atsiskaitymo priemonė, ir atitinkamam jos atspindėjimui apskaitoje pritaria ir kai kurie autoriai.

Kriptovaliutos kaip atsargų vertinimas Dar viena iš kriptovaliutos apskaitos alternatyvų galėtų būti vertinant kriptovaliutą, kaip atsargas. TFAS aiškinimo komitetas apsvarstė kriptovaliutos vertinimą, kaip atsargas, ir paskelbė kriptografinio turto pogrupius, turinčius šias charakteristikas Six, Himmer, : skaitmeninė arba virtualioji valiuta, įrašyta paskirstytoje knygoje, kurios saugumui naudojama kriptografija; neišleista jurisdikcijos institucijos ar kitos šalies; nėra sudarytos sutarties tarp turėtojo ir kitos šalies.

Kriptovaliuta pagal šį standartą pirminio pripažinimo metu turėtų būti įvertinta įsigijimo savikaina, paskesnio - įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į mažesniąją iš jų.

Tačiau brokeriai atsargas vertina tikrąja verte atėmus pardavimo išlaidas ir tik jie galėtų taikyti šį būdą kriptovaliutos apskaitai An introduction to EY atkreipia dėmesį, jog kriptovaliutos pardavimo išlaidų nustatymas gali būti labai sudėtingas, nes pardavimo išlaidos gali reikšmingai svyruoti, priklausomai nuo esamos paklausos Accounting by holders PWC numato, jog 2-asis TAS nereikalauja, kad atsargos būtų materialios formos, todėl subjektas, kuris aktyviai prekiauja kriptovaliuta, pirkdamas ją su tikslu perpraduoti artimiausioje ateityje ir uždirbti pelno iš 42 kriptovaliuta svyravimų ar pelno maržos, galėtų vertinti, kaip atsargas, pritaikant ir šio standarto nuostatas brokerių veiklai.

Tačiau, jei subjektas laiko 42 kriptovaliuta investiciniais tikslais ilgesniam laikotarpiui, tokiu atveju kriptovaliuta neatitks atsargų apibūdinimo Cryptographic assets Dėl atskleidimo reikalavimų komitetas pareiškė, kad ūkio subjektas turi taikyti TAS standarto atskleidimo reikalavimus, taikomus jo turimoms kriptovaliutoms. Atitinkamai, subjektas turi taikyti atskleidimo reikalavimus, nurodytus Six, Himmer, : 2-ojo TAS 36—39 straipsniuose, kriptovaliutoms, laikomoms parduoti įprastomis verslo sąlygomis ; ojo TAS — straipsniuose, kriptovaliutoms, kurioms taikomas asis TAS.

Priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio ir kriptovaliutos naudojimo paskirties, reikėtų įvertinti, ar kriptovaliutos savo esme galėtų būti pripažįstamos kaip atsargos. Kriptovaliuta galėtų būti vertinama kaip atsargos finansinėje apskaitoje, tačiau tokia kriptovaliutos apskaitos alternatyva kelia diskusijų, o ir vienintelio ir teisingo apibrėžimo, atsižvelgiant į įmonių vykdomas skirtingas veiklas, nėra.

  1. Konvertuoti bitcoin grynuosius pinigus į bolivarus
  2. Kaip išgauti bitcoin iš namų
  3. Bitkoinas (BTC) kaina, kainos pasiūlymai realiuoju laiku ir naujienos – „Google“ finansai
  4. Po to, kai trys Kinijos remiamos organizacijos socialinėje žiniasklaidoje paskelbė įspėjimą dėl bitkoinų, nurodydamos, kad vartotojai neturės apsaugos nuo nuostolių, atsirandančių dėl kriptovaliutų investavimo sandorių, antradienį kriptovaliuta nukrito iki mažiau nei 34 JAV dolerių, pranešė BBC.
  5. Bitcoin ir kriptovaliutų keityklos. Kur nusipirkti ir parduoti - kompirsveikata.lt
  6. Yra bitkoino akcija
  7. Bitcoin piniginė, skirta mac
  8. Bitkoinas necenzūruotas

Kriptovaliutos kaip nematerialiojo turto vertinimas Atsižvelgiant į didžiojo 42 kriptovaliuta įmonių TFAS nuostatų analizę, TFAS aiškinimo komiteto nuomonę, bei sandorio kriptovaliuta pobūdį, kriptovaliuta galėtų būti apskaitoma, kaip 42 kriptovaliuta turtas, taikant įsigijimo savikainos ar perkainotos vertės būdus. Tačiau AATVNVT nuomone, kriptovaliuta kaip neturintis materialios išraiškos turtas negali būti vertinamas kaip nematerialusis turtas, nes pagal savo esmę turi visas piniginiam turtui būdingas savybes, kas prieštarauja nematerialiojo turto apibūdinimui.

Kriptovaliutos kaip atsargos Kriptovaliuta galėtų būti vertinama kaip atsargos finansinėje apskaitoje, priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio apskaitant atsargas mažesniąja iš įsigijimo savikainos ar grynojo galimo realizavimo verčių arba brokerių veikloje — tikrąja verte atėmus pardavimo išlaidas.

Šaltinis: sudaryta autorių Nors įvairūs autoriai, nacionalinės bei tarptautinės apskaitos standartų reguliacinės institucijos pateikia savo įžvalgas ir rekomendacijas dėl kriptovaliutos apskaitos, tačiau vieninga sistema nėra susiformavusi.

Tačiau galima būtų pritarti B.

Taip pat žiūrėkite